A, A1, A2, A2 initial, AM, B, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, T, Final stage

Aide Autokool

Aide Autokool

Professionalism
5.0
Preparation for exams
5.0
Studying is interesting
5.0
Organisation of tuition
5.0
Study materials
5.0
Vehicles and classes
5.0
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool
Aide Autokool

Courses:

Select a branch on the map to see the prices
Category Language Theory Price
A Estonian Online 450.00 €
A Russian Online 450.00 €
A Russian In the classroom 450.00 €
A English Online 540.00 €
A English In the classroom 540.00 €
A Estonian In the classroom 450.00 €
A1 Estonian Online 530.00 €
A1 Estonian In the classroom 530.00 €
A1 English In the classroom 636.00 €
A1 English Online 636.00 €
A1 Russian In the classroom 530.00 €
A1 Russian Online 530.00 €
A2 Estonian Online 450.00 €
A2 Russian Online 450.00 €
A2 English Online 540.00 €
A2 English In the classroom 540.00 €
A2 Estonian In the classroom 450.00 €
A2 Russian In the classroom 450.00 €
A2 initial Russian Online 530.00 €
A2 initial Russian In the classroom 530.00 €
A2 initial Estonian In the classroom 530.00 €
A2 initial English Online 636.00 €
A2 initial English In the classroom 636.00 €
A2 initial Estonian Online 530.00 €
AM English In the classroom 492.00 €
AM English Online 492.00 €
AM Russian In the classroom 410.00 €
AM Russian Online 410.00 €
AM Estonian In the classroom 410.00 €
AM Estonian Online 410.00 €
B (automatic transmission) Estonian Online 905.00 €
B (automatic transmission) English Online 1086.00 €
B (automatic transmission) Russian Online 905.00 €
B (automatic transmission) Estonian In the classroom 905.00 €
B (automatic transmission) Russian In the classroom 905.00 €
B (automatic transmission) English In the classroom 1086.00 €
BE English Online 288.00 €
BE Russian In the classroom 240.00 €
BE Russian Online 240.00 €
BE Estonian Online 240.00 €
BE Estonian In the classroom 240.00 €
BE English In the classroom 288.00 €
B (manual transmission) English Online -- €
B (manual transmission) English In the classroom 1086.00 €
B (manual transmission) Estonian In the classroom 905.00 €
B (manual transmission) Russian In the classroom 905.00 €
B (manual transmission) Russian Online 905.00 €
B (manual transmission) Estonian Online 905.00 €
C Estonian In the classroom 590.00 €
C English Online 708.00 €
C Russian Online 590.00 €
C English In the classroom 708.00 €
C Russian In the classroom 590.00 €
C Estonian Online 590.00 €
C1 Russian Online 395.00 €
C1 English In the classroom 474.00 €
C1 English Online 474.00 €
C1 Estonian In the classroom 395.00 €
C1 Russian In the classroom 395.00 €
C1 Estonian Online 395.00 €
C1E English Online 756.00 €
C1E Russian Online 630.00 €
C1E Russian In the classroom 630.00 €
C1E Estonian In the classroom 630.00 €
C1E English In the classroom 756.00 €
C1E Estonian Online 630.00 €
CE Russian In the classroom 630.00 €
CE Russian Online 630.00 €
CE English Online 756.00 €
CE English In the classroom 756.00 €
CE Estonian In the classroom 630.00 €
CE Estonian Online 630.00 €
D Russian In the classroom 910.00 €
D Estonian In the classroom 910.00 €
D English Online 1092.00 €
D English In the classroom 1092.00 €
D Estonian Online 910.00 €
D Russian Online 910.00 €
D1 Estonian In the classroom 910.00 €
D1 Estonian Online 910.00 €
D1 English In the classroom 1092.00 €
D1 Russian In the classroom 910.00 €
D1 Russian Online 910.00 €
D1 English Online 1092.00 €
T Russian Online 550.00 €
T Russian In the classroom 550.00 €
T English Online 660.00 €
T English In the classroom 660.00 €
T Estonian In the classroom 550.00 €
T Estonian Online 550.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) English In the classroom 102.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) Russian In the classroom 85.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) Russian Online 85.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) Estonian Online 85.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) Estonian In the classroom 85.00 €
final_stage_cap (automatic transmission) English Online 102.00 €
final_stage_cap (manual transmission) English In the classroom 102.00 €
final_stage_cap (manual transmission) English Online 102.00 €
final_stage_cap (manual transmission) Russian In the classroom 85.00 €
final_stage_cap (manual transmission) Russian Online 85.00 €
final_stage_cap (manual transmission) Estonian Online 85.00 €
final_stage_cap (manual transmission) Estonian In the classroom 85.00 €
Category
Language
Theory
Price
A
Estonian
Online
450.00 €
A
Russian
Online
450.00 €
A
Russian
In the classroom
450.00 €
A
English
Online
540.00 €
A
English
In the classroom
540.00 €
A
Estonian
In the classroom
450.00 €
A1
Estonian
Online
530.00 €
A1
Estonian
In the classroom
530.00 €
A1
English
In the classroom
636.00 €
A1
English
Online
636.00 €
A1
Russian
In the classroom
530.00 €
A1
Russian
Online
530.00 €
A2
Estonian
Online
450.00 €
A2
Russian
Online
450.00 €
A2
English
Online
540.00 €
A2
English
In the classroom
540.00 €
A2
Estonian
In the classroom
450.00 €
A2
Russian
In the classroom
450.00 €
A2 initial
Russian
Online
530.00 €
A2 initial
Russian
In the classroom
530.00 €
A2 initial
Estonian
In the classroom
530.00 €
A2 initial
English
Online
636.00 €
A2 initial
English
In the classroom
636.00 €
A2 initial
Estonian
Online
530.00 €
AM
English
In the classroom
492.00 €
AM
English
Online
492.00 €
AM
Russian
In the classroom
410.00 €
AM
Russian
Online
410.00 €
AM
Estonian
In the classroom
410.00 €
AM
Estonian
Online
410.00 €
B (automatic transmission)
Estonian
Online
905.00 €
B (automatic transmission)
English
Online
1086.00 €
B (automatic transmission)
Russian
Online
905.00 €
B (automatic transmission)
Estonian
In the classroom
905.00 €
B (automatic transmission)
Russian
In the classroom
905.00 €
B (automatic transmission)
English
In the classroom
1086.00 €
BE
English
Online
288.00 €
BE
Russian
In the classroom
240.00 €
BE
Russian
Online
240.00 €
BE
Estonian
Online
240.00 €
BE
Estonian
In the classroom
240.00 €
BE
English
In the classroom
288.00 €
B (manual transmission)
English
Online
-- €
B (manual transmission)
English
In the classroom
1086.00 €
B (manual transmission)
Estonian
In the classroom
905.00 €
B (manual transmission)
Russian
In the classroom
905.00 €
B (manual transmission)
Russian
Online
905.00 €
B (manual transmission)
Estonian
Online
905.00 €
C
Estonian
In the classroom
590.00 €
C
English
Online
708.00 €
C
Russian
Online
590.00 €
C
English
In the classroom
708.00 €
C
Russian
In the classroom
590.00 €
C
Estonian
Online
590.00 €
C1
Russian
Online
395.00 €
C1
English
In the classroom
474.00 €
C1
English
Online
474.00 €
C1
Estonian
In the classroom
395.00 €
C1
Russian
In the classroom
395.00 €
C1
Estonian
Online
395.00 €
C1E
English
Online
756.00 €
C1E
Russian
Online
630.00 €
C1E
Russian
In the classroom
630.00 €
C1E
Estonian
In the classroom
630.00 €
C1E
English
In the classroom
756.00 €
C1E
Estonian
Online
630.00 €
CE
Russian
In the classroom
630.00 €
CE
Russian
Online
630.00 €
CE
English
Online
756.00 €
CE
English
In the classroom
756.00 €
CE
Estonian
In the classroom
630.00 €
CE
Estonian
Online
630.00 €
D
Russian
In the classroom
910.00 €
D
Estonian
In the classroom
910.00 €
D
English
Online
1092.00 €
D
English
In the classroom
1092.00 €
D
Estonian
Online
910.00 €
D
Russian
Online
910.00 €
D1
Estonian
In the classroom
910.00 €
D1
Estonian
Online
910.00 €
D1
English
In the classroom
1092.00 €
D1
Russian
In the classroom
910.00 €
D1
Russian
Online
910.00 €
D1
English
Online
1092.00 €
T
Russian
Online
550.00 €
T
Russian
In the classroom
550.00 €
T
English
Online
660.00 €
T
English
In the classroom
660.00 €
T
Estonian
In the classroom
550.00 €
T
Estonian
Online
550.00 €
Final stage (automatic transmission)
English
In the classroom
102.00 €
Final stage (automatic transmission)
Russian
In the classroom
85.00 €
Final stage (automatic transmission)
Russian
Online
85.00 €
Final stage (automatic transmission)
Estonian
Online
85.00 €
Final stage (automatic transmission)
Estonian
In the classroom
85.00 €
Final stage (automatic transmission)
English
Online
102.00 €
Final stage (manual transmission)
English
In the classroom
102.00 €
Final stage (manual transmission)
English
Online
102.00 €
Final stage (manual transmission)
Russian
In the classroom
85.00 €
Final stage (manual transmission)
Russian
Online
85.00 €
Final stage (manual transmission)
Estonian
Online
85.00 €
Final stage (manual transmission)
Estonian
In the classroom
85.00 €
Marek
5.0
18.09.2022
Äge kool
Ene
5.0
16.10.2020
Üli toredad õpetajad!
Kardo
5.0
28.08.2020
Väga mõistvad ja vastutulelikud õpetajad.