Kasulik teada sõiduõppe kohta

 • Mis mootorsõidukite kategooriad tähendavad?
 • Kuidas valida autokooli?
  Autokooli valides on mõistlik arvestada järgmisi tegureid:
  • esimesel katsel sooritatud eksamite statistika;
  • koolituse kogumaksumus ja lisasõidutunni hind;
  • õpilaste tagasiside.
  Eksamite sooritamise statistika ja õpilaste tagasiside kajastab väljaõppe taset. Mida parem on statistika ja õpilaste tagasiside, seda parem. Koolituse hind on kahtlemata oluline, kuid kehva õpetamistasemega odav autokool läheb teile lõpuks rohkem maksma. Vaatame näidet. Oletame, et ühes autokoolis maksab koolitus 100 eurot rohkem kui teises, kuid odavamas autokoolis on õpetamistase märksa halvem. Tundub, et 100 eurot on suur vahe, kuid ei tohi unustada järgmist:
  • riiklik sõidu korduseksam maksab 40 eurot; 
  • korduseksami järjekorda tuleb oodata kuni kolm kuud;
  • selle aja jooksul tuleb võtta lisasõidutunde (soovitatavalt vähemalt kaks tundi nädalas).
  Seega, kui te lähete halvema õpetamistasemega odavasse autokooli ja selle tulemusena sooritate sõidueksami teisel korral, siis maksate 400 eurot rohkem. Kui sooritate eksami kolmandal korral, siis maksate juba 800 eurot rohkem.
  Autokooli valides ei maksa lähtuda üksnes veebilehel valiautokool.ee olevast infost. Kui mõni tuttav lõpetas hiljuti autokooli, küsige tema nõu.
 • Mida näitab eksamite sooritamise statistika?
  Veebilehel valiautokool.ee on Maanteeametilt saadud ametlik teave eksamite sooritamise statistika kohta. 

  Teooriaeksamite statistika näitab, milline osa autokooli õpilastest sooritab eksami esimesel katsel. Kui otsite koolitust eesti õppekeelega, siis näete statistikat eesti keeles tehtavate eksamite kohta. Kui otsite koolitust vene või inglise õppekeelega, siis näete teavet vene keeles tehtud eksamite kohta. See on oluline, sest on autokoole, kus õpetamistase on eri keeltes väga erinev.

  Sõidueksami sooritamise statistika näitab, milline osa autokooli õpilastest läbib eksami esimesel katsel selles maakonnas, kus autokool asub. See on oluline, sest edukalt sooritatud sõidueksamite osakaal võib eri maakondades olla väga erinev. Näiteks sooritab Hiiumaal B-kategooria sõidueksami esimesel katsel 80% juhikandidaate, Harjumaal aga kõigest 33%. Kui autokoolil on osakonnad mitmes linnas, siis näidatakse andmeid iga linna kohta eraldi. Maanteeametil ei ole eraldi teavet sõidueksami sooritamise keele kohta, mistõttu ei ole meil võimalik näidata eraldi infot eesti ja vene keeles tehtud sõidueksamite kohta.

  Veebilehel valiautokool.ee toodud statistikas võetakse arvesse üksnes eksami sooritajate põhirühmi ehk neid, kes teevad eksami kohe pärast autokooli lõpetamist. Näiteks ei arvestata eksameid, mida sooritavad piiratud juhtimisõigusega isikud esmase juhiloa taotlemisel.

  Eri autokoolide statistika võrdlemisel soovitame tähelepanu pöörata mitte ainult protsentidele, vaid ka nende protsentide aluseks olevale eksamite arvule. Kui eksameid on alla 30, siis võivad numbrid olla juhuslikud. Näiteks kui eksami sooritamise protsent on 100, kuid aasta jooksul sooritas sellest autokoolist sõidueksami üksnes viis õpilast, siis on see tõenäoliselt juhuslik näitaja.

  NB! Veebilehele valiautokool.ee oleme valinud üksnes need andmed, mis on tähtsad autokooli valivale inimesele. Maanteeameti veebilehel ja meediaväljaannetes avaldatakse üldine koondstatistika, mis ei arvesta ülaltoodud nüanssidega.

  Tuleb aga märkida, et statistika on hea indikaator, kuid mitte „absoluutne tõde“. Vaatame, miks. Esiteks on need autokooli õpilaste keskmised tulemused. See tähendab, et mõni sooritab alati paremini ja mõni halvemini. Teiseks sõltub palju õpilasest endast – autokooli tulemused kajastavad seda, kui palju inimesi tuli „lihtsalt lube saama“ ja kui palju on neid, kes tegelikult õpivad.

  Mis on veel oluline? Kui õpilane autokooli lõpetab, peab ta mõnikord sõidueksamit mitu kuud ootama. Sealjuures muudab kaks kuni kolm nädalat ilma sõidupraktikata teda rooli taga ebakindlaks. Kuu ilma praktikata vähendab eksami sooritamise tõenäosuse peaaegu nullini. Negatiivne tulemus mõjutab autokooli statistikat, kuid kool ei saa midagi mõjutada – kui inimene ei taha õppida, siis ei saa teda sundida.

  Seega on statistika autokooli koolituskvaliteedi hea indikaator, kuid mitte ideaalne näitaja. Seetõttu on lisaks eksamitulemustele mõistlik arvestada ka õpilaste tagasisidega.
   
 • Kuidas kujuneb B-kategooria koolituse hind?
  Hind koosneb mitmest autojuhi ettevalmistuse kohustusliku programmi osast:
  • põhikursus (teooria- ja sõidutunnid);
  • riskivältimise koolitus (korraldatakse spetsiaalsel õppeplatsil);
  • pimeda ajal sõiduki juhtimine (korraldatakse üldjuhul simulaatoril).
  Mõnes autokoolis ei kuulu sõidueksam koolituse maksumusse ning selle eest tuleb maksta eraldi. Lisaks peab juht tasuma esmaabikoolituse eest.

  Autokooli maksumuse hindamisel tuleks arvestada ka seda, et tõenäoliselt läheb teil vaja lisasõidutunde.
 • Kui palju maksavad Maanteeameti eksamid?
  Maanteeametis tuleb tasuda riigilõiv juhiloa väljastamise eest ning teooria- ja sõidueksami eest. Kui pöördute Maanteeameti büroosse, tuleb tasuda 92 eurot, e-teeninduse kaudu tasudes on riigilõivu suurus 86 eurot.

  Teooria korduseksami puhul on riigilõiv 26 eurot ja B-kategooria sõidu korduseksami puhul 40 eurot. Täpsema teabe saamiseks klõpsake allpool oleval lingil:

  https://www.mnt.ee/et/ametist/riigiloivud

   
 • Mitu sõidutundi pean ma läbima?
  Teil on vaja läbida kõik autokooli õppekavas ettenähtud sõidutunnid. Näiteks B-kategooria sõiduõppes on see enamasti 30 tundi kestusega 45 minutit. Praktika näitab, et selle ajaga sõidukijuhtimist selgeks ei saa ja õpilased võtavad lisatunde. Kõik on individuaalne ja kui palju selliseid lisatunde tuleb võtta, on raske ennustada. Valmis tuleb olla selleks, et neid ei lisandu mitte üks või kaks, vaid võib-olla kümme või isegi 20. Praktika näitab, et mida suurem on linn ja mida keerulisem on sealne liikluskorraldus, seda enam võetakse sõidutunde.

  Lisasõidutundide arvu vähendamiseks soovitatakse:
  • sõita õpetajaga 2-3 korda nädalas;
  • mitte teha sõidutundides pikemat kui nädalast vahet;
  • harjutada sõidukijuhtimist koos juhendajaga.
  * Kui kohustuslikud sõidutunnid kokku liita, siis saame 22,5 tundi ehk veidi enam kui kaks tööpäeva. Tegelikkuses selle ajaga sõiduauto juhtimist (sisuliselt autojuhi ametit) selgeks ei saa. 
   
 • Kes on juhendaja ja kuidas saab ta aidata?
  Juhendaja on kogenud sõidukijuht, kes aitab algajal juhil sõidukogemusi omandada. Sõidupraktika ajal istub juhendaja teie kõrval ja vajaduse korral soovitab, kuidas toimida. Regulaarne sõit koos juhendajaga suurendab märkimisväärselt teie võimalusi sooritada sõidueksam esimesel katsel ja vähendab professionaalse sõiduõpetajaga võetavate sõidutundide arvu. Siiski on tähtis mõista, et juhendaja ei asenda sõiduõpetajat. Ta aitab teil üksnes kinnistada neid oskusi ja teadmisi, mida te olete sõidutundides omandanud.

  Juhendajaga sõitmisel peab autol olema eest ja tagant nähtav õppesõiduki tunnusmärk. Lisapedaale ja -peegleid vaja ei ole.

  Juhendajal peab olema kehtiv juhendaja tunnistus, mille annab Maanteeamet üheks aastaks. See tunnistus antakse isikule, kellel on vastava kategooria juhiluba olnud vähemalt viis aastat. Juhendajal ei tohi olla kehtivaid karistusi sõiduki juhtimise eest ebakaines olekus ega teisi rikkumisi, mille eest on ette nähtud juhtimisõiguse äravõtmine.
   
 • Kuidas hinnata sõiduõpetaja töö kvaliteeti?
  Väga lihtsalt. Hea sõiduõpetaja õpetab teid, halb aga mitte. Seejuures on hea sõiduõpetaja eesmärk teid nii iseseisvaks auto juhtimiseks kui ka sõidueksamiks ette valmistada, halb õpetaja valmistab teid ette üksnes eksamiks.

  Hea sõiduõpetaja võtab teiega läbi kogu autokooli ettenähtud programmi, sealhulgas õpetab sõitma tagurpidi, parkima, sõitma maanteel. Ta selgitab ja palub teil anda tagasisidet (kas tema selgitused on arusaadavad või mitte). Kui ei ole arusaadavad, siis selgitab veel kord.

  Halb sõiduõpetaja ei hooli sellest, kas te saate aru või mitte. Tema lihtsalt sõidab teie kõrval, teeb tunnid täis ja ei selgita midagi. Ta ei võta teiega läbi kõiki autokooli programmiga ettenähtud teemasid ja selle asemel tutvustab teile eksamimarsruute. Selle tagajärjel ei saa te kõiki neid teadmisi ja oskusi, mida vajate iseseisvaks sõiduki juhtimiseks. 
 • Miks osal autokoolidel ei ole kirjeldust ja hindu?
  Veebilehel valiautokool.ee toodud hinnad on pärit autokoolide kodulehtedelt. Sageli pole see teave piisav ja võib juhtuda nii, et autokool varjab oma hindu meelega. Hindade täpsustamiseks esitasime kõikidele autokoolidele päringud, kuid osa neist ei vastanud. Seetõttu avaldasime üksnes need andmed, mida meil õnnestus koguda.

  Veebilehel valiautokool.ee olevad autokoolide kirjeldused on autokoolid meile ise saatnud. Kui kirjeldust pole, tähendab see, et autokool ei soovinud seda avaldada.