Privaatsuspoliitika

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on andmed, mis võimaldavad tuvastada Teie isikut. Isikuandmed ei sisalda anonüümseid ega koondandmeid, näiteks kasutajate koondstatistika, st andmeid, mida ei saa üheselt Teiega seostada. Isikuandmed on näiteks eesnimi, perekonnanimi, sugu, keel, elukoht, sünniaeg, passi number, telefoninumber, sotsiaalmeediaga seotud kontaktandmed, e-posti aadress, rassiline päritolu, poliitilised vaated, haridus, tööalane info, võrguidentifikaatorid, näiteks MAC-aadress ja IP-aadress, küpsised.

Isikuandmete töötlemine

Saidi valiautokool.ee ja kõikide selle alamdomeenide (edaspidi: saidid) isikuandmete astutav töötleja on Liikluslab Eesti OÜ (registrikood 12190856), asukoht Laki 25–308, Tallinn, tel +372 5780 8891, e-post info@liikluslab.ee.

Saitide külastamine

Kui külastate meie saite, kogume ja talletame automaatselt tehnilist teavet, mis Teie brauser saadab, muu hulgas järgmisi andmeid: IP-aadress, veebileht, millelt suundusite praegusele veebilehele, brauseri ja operatsioonisüsteemi versioonid, HTTP-päringu parameetrid, kasutaja seansiidentifikaator, seadme unikaalne identifikaator, päringuvõltsingu talong (CSRF token). Osa nendest andmetest kogutakse küpsistega.

Me töötleme Teie isikuandmeid, mis on nende tehniliste andmete osa, et tagada saitide stabiilne ja ohutu kasutamine. Töötlemise õiguslik alus on Liikluslab Eesti OÜ õigustatud huvi.

Me säilitame ja töötleme kogutud tehnilist teavet kuni ülaltoodud eesmärkide saavutamiseni, üldjuhul kolm aastat, pärast seda kustutatakse andmed automaatselt.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmed edastatakse Liikluslab Eesti OÜ töötajatele, kellel on töökohustuste tõttu vaja neid töödelda.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste osutajatele, kui see on vajalik saitide funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse raamistikuga (Privacy Shield).

Juurdepääs isikuandmetele on Liikluslab Eesti OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada saitide kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja osutada klienditoe teenust.

Liikluslab Eesti OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe vahendusel (info@liikluslab.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).