B, Заключительная ступень

Niguliste Autokool

профессионализм
0.0
подготовка к экзаменам
0.0
интересно учиться
0.0
организация обучения
0.0
учебные материалы
0.0
автомобили и классы
0.0

Niguliste Autokool kui kaubamärk on tuntud aastast 1993. 

Meie erialase kõrgharidusega õpetajad on tutvunud teiste sellel alal edukate maade juhikoolitusega ning käinud ennast täiendamas Soomes, Rootsis, Norras ja Inglismaal. Saadud kogemusi kasutame oma õppetöös.

Niguliste Autokool on Liikluskoolitajate Liidu asutajaliige. Meie õpilased saavad kasutada Liikluskoolitajate Liidu internetikooli eAutokool, kus on võimalik saada ülevaadet oma õpingutest, harjutada teooriaküsimusi ja sooritada arvestusi. Liikluskoolitajate Liidu kohta leiate rohkem infot aadressilt www.liikluskoolitus.ee.

Arvestame kliendi soovide, vajaduste, võimete ja võimalustega õppida. Vastutsutundliku juhi kujunemist toetame õppija aktiivsust ja vastsutust suurendavate õppemeetodite kasutamisega õppetöös (sh coaching).

Teooriaõpetuse oleme üles ehitanud ringõppe põhimõttel. See tähendab seda, et iga teoorialoeng on omaette tervik. Ei pea olema kuulanud teisi teoorialoenguid, et aru saada millest räägitakse. Oluline on, et kõik teemad saaksid vastavalt õppekavale moodulipõhiselt läbitud. Tänu sellele saab õppija koostada endale individuaalse õppeplaani.

Kasutame teooriatundides õppevahenditena õppevideoid ja presentatsioone, analüüsime läbi erinevaid liiklusolukordi ka interaktiivsete skeemide abil.
Niguliste Autokool Sõiduõpetaja
Niguliste Autokool Õppeklass
Niguliste Autokool Õppeklass

Курсы:

Чтобы посмотреть цены, выбери на карте филиал автошколы
Категория Язык Теория Цена
B (автомат) English Онлайн 1200.00 €
B (мануал) Эстонский Онлайн 1050.00 €
Категория
Язык
Теория
Цена
B (автомат)
English
Онлайн
1200.00 €
B (мануал)
Эстонский
Онлайн
1050.00 €