A, A1, A2, A2 esmaõpe, B, C, CE, D, T

Autokoolitus

professionaalsus
0.0
ettevalmistus eksamiteks
0.0
õppetöö haaravus
0.0
õppekorraldus
0.0
õppematerjalid
0.0
sõidukid ja klassid
0.0

Autokoolitus OÜ on endine ATMM ÕK (Autotranspordi ja Maantede Ministeeriumi õppekombinaadi Tartu filiaal).
Tegutseb alates 1991. aastast nime all AUTOKOOLITUS OÜ.

Autokoolitus OÜ omab:
Koolitusluba nr.6843 HTM.
Tegevusluba nr. AAK000020 Veoautojuhi- ja bussijuhi ametikoolitust läbiviiva õppeasutusena.
Tunnustust nr.37 (29.01.2009), Füüsilisest isikust ettevõtja taksoveo korraldamise eest vastutavat isikut koolitava õppeasutusena.
Oleme esitanud Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate (EHIS) nr.148437 (25.02.2016) ja nr.170817 (03.03.2017).

Autojuhi ameti- ja täiendkoolituse kõik õppekavad ja õpetajad (lektorid) on kooskõlastatud ja kinnitatud Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.
Autojuhi A-, B-, C-, D- CE ja T- kategooria õppekavad on riiklikud ning kooskõlastatud ja kinnitatud Maanteeameti Liiklusregistri Büroo poolt.
Kategooria õpetajad omavad MNT poolt väljastatud teooria- ja sõiduõpetaja kehtivat kutsetunnistust.
Autokoolitus OÜ lähtub oma töös Täiskasvanute koolituse seadusest.
MTÜ Eesti Autokoolide Liit on tunnustanud meid aastal 2015 Edumeelseks Autokooliks.

Autokoolitus Õppesõiduk
Autokoolitus Õppesõiduk
Autokoolitus Õppesõiduk
Autokoolitus Õppesõiduk
Autokoolitus Õppesõiduk
Autokoolitus Õppesõiduk

Kursused:

Hindade vaatamiseks vali kaardil autokooli osakond
Kategooria Keel Teooria Hind
A Eesti Klassis -- €
A1 Eesti Klassis -- €
A2 Eesti Klassis -- €
A2 esmaõpe Eesti Klassis -- €
B (manuaalkast) Eesti Klassis 860.00 €
C Eesti Klassis 440.00 €
CE Eesti Klassis 480.00 €
D Eesti Klassis 750.00 €
T Eesti Klassis 450.00 €
Kategooria
Keel
Teooria
Hind
A
Eesti
Klassis
-- €
A1
Eesti
Klassis
-- €
A2
Eesti
Klassis
-- €
A2 esmaõpe
Eesti
Klassis
-- €
B (manuaalkast)
Eesti
Klassis
860.00 €
C
Eesti
Klassis
440.00 €
CE
Eesti
Klassis
480.00 €
D
Eesti
Klassis
750.00 €
T
Eesti
Klassis
450.00 €