A, A1, A2, A2 esmaõpe, AM, B, BE, Lõppastme koolitus

professionaalsus
0.0
ettevalmistus eksamiteks
0.0
õppetöö haaravus
0.0
õppekorraldus
0.0
õppematerjalid
0.0
sõidukid ja klassid
0.0
Selge Autokool on asutatud 17. augustil 1992. aastal. Asutamisest saadik on firma põhitegevus olnud autojuhtide koolitamine. Selge autokoolil on õpilastega hea tagasiside ning seni on kõik kliendid kursustega rahule jäänud. Õppe aluseks on ametlikult kehtivad A-, B- ja BE-kategooria mootorsõidukijuhtide õppekavad. Kogemuste suurenedes on pidevalt täiendatud, parandatud ja kaasajastatud autojuhtide õppekavasi. Loengud toimuvad avaras 24-kohalises õppeklassis. Loengute läbiviimiseks kasutame multimeediaprojektorit, materjalide esitluses näitlikke videosi. Sisekliima, hea ventilatsioon, nõuetele vastav valgustihedus ja korras tualettruum, tagab õpilastele head õppetingimused.  Samaaegselt auditoorse õppega saab teoorialoenguid jälgida meie e-koolis. Autokooli õppeklass vastab määruse nr.84 “Tervisekaitsenõuded koolidele” nõuetele. Kõik õppesõidukid on uued, varustatud 3 lisapedaaliga. Talvel korralik salongi küte ja suvel kliimaseade annab õpilasele mugava sõiduõppe.
 

Kogemustega sõiduõpetajad oskavad kõige paremini anda edasi vajalikke õpetusi heaks autojuhiks saamisel. Iga 5 aasta järel toimuva täiendkoolitusega suureneb neil teadmiste pagas veelgi. Õppesõidu programmi mahtu on suurendatud ja märgatavalt intensiivistatud. Õppesõidu õpetaja osa autojuhtide ettevalmistamisel on oluliselt suurenenud meie teedel kasvanud liiklusintensiivsuse tõttu, et õpilane omandaks piisava vilumuse iseseisvaks autojuhtimiseks.

Edukalt autokooli kursuse lõpetajale antakse Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi poolt kinnitatud vormikohane tunnistus. Seejärel sooritab juhiloa taotleja nii teooria- kui ka sõidueksami Maanteeameti büroos.

Meie eesmärk on pakkuda Teile ajakohast A-, B-, BE- kategooria juhtide koolitust.

Algavad kursused: lõppaste (manuaalkast)

Teiste kategooriate kursused
Kuupäev ja kellaaeg Keel Teooria Hind
------ --:-- Eesti Klassis 130.00 €
Kuupäev ja kellaaeg
Keel
Teooria
Hind
------ --:--
Eesti
Klassis
130.00 €

Kursuste maksumus: lõppaste (manuaalkast)

Kohustuslikud kursused Hind
Põhikursus 130.00 €
Kokku:
130.00 €
Selge Autokool Asukoht
Selge Autokool Sõiduõpetaja
Selge Autokool Sõiduõpetaja
Selge Autokool Sõiduõpetaja
Selge Autokool Sõiduõpetaja
Selge Autokool Õppeklass
Selge Autokool Õppesõiduk
Selge Autokool Õppesõiduk
Selge Autokool Sõiduõpe
Selge Autokool Sõiduõpe

Eksamite sooritamise statistika
(sulgudes on toodud eksamite arv)

Sõidueksam
65%
Keskmiselt Tartumaa
100% (3)
Selge Autokool
Teooriaeksam
78%
Keskmiselt Eestis
80% (5)
Selge Autokool
Andmed perioodi 01.01.2020 - 31.12.2020 kohta