A, A1, A2, AM, B, BE, C, CE, D, Lõppastme koolitus

professionaalsus
4.4
ettevalmistus eksamiteks
4.3
õppetöö haaravus
4.2
õppekorraldus
4.2
õppematerjalid
4.0
sõidukid ja klassid
4.4
Kool alustas tegevust aastal 2007. Meil toimuvad autojuhtide koolitused, mootorratturite (A;A1; A2 ja mopeed), B, BE, C, CE, D kategooriate koolitused, samuti veoautojuhi ametikoolitused ( kood 95).
Kõik õppejõud omavad kõrgharidust ning praktilise töö kogemust.
Meil on kasutusel tänapäeva õpetamismetoodika.
Informatsiooni vastuvõtmise lihtsus üllatab Teid meeldivalt.
Teile tuleb abiks ka Internetikool ( e-koolitus). Saate alati korrata õpitud materjali ning kontrollida oma teadmisi spetsiaalselt koostatud testide abil, sealhulgas on ka ARK-testid.

Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond.
Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel osalejatega tuleb igal koolitajal järgida koolitustegevustes täiskasvanute koolitaja kutse-eetika koodeksit.
Lähtutakse õppija vajadustest, huvidest. Märgatakse ja arvestatakse täiskasvanute individuaalsusega, teadmiste ning kogemustega. Toetatakse õppijat saavutama püstitatud eesmärke. Austatakse õppija arvamust, konfidentsiaalsust.

Stalker Autokool OÜ kasutab erineva suurusega õpperuume koos vajaliku tehnika ja seadmetega. Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õpperuumi valikul arvestatakse, et asukoht oleks hea infrastruktuuriga, ruumid mugavad, puhtad, valgusküllased ja kus on võimalus visualiseerida õpitavat. Laudu ja toole peab olema võimalik soovi korral ümber tõsta . Iga õppija jaoks on piisavalt ruumi.
Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal, kui koolituse infos ei ole märgitud teisiti. Suuremahulised õppematerjalid saadetakse osalejatele elektroonselt nende e-posti aadressile.
Stalker Autokool OÜ tagab igale koolitusel osalejale 15. min kohvipausi. Kui koolitus on pikem kui 4 ak tundi, siis tagatakse aeg lõunastamiseks (vähemalt 30 min).

Koolituseprogrammide planeerimisel on arvesse võetud õppijate vajadusi (kogutud tagasisidet toimunud koolitustest) osaluse aktiivsusest, ootustest, meetodite praktilisusest, elukestva õppe strateegiast, lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitlusest ja piisava teadmiste ja oskuste baasi omandamisel.

Koolituse käigus saadud tagasiside näitab, mida õppijad on saavutanud, mille vastu suuremat huvi tundnud ja mida juurde küsinud. Koolituse kavandamisel lähtutakse teemadest, eesmärkidest, meetoditest, kus õppija panus tegevusse oleks teadlik ja tooks tulemuse.

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antavatest juhendmaterjalidest. Stalker Autokool OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kodulehel koolituse tutvustuse juures ja koolituse toimumise ajal kohapeal. Autokooli õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja aja- ning asjakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate vajadustele ja tööandjate vajadustega. Õppekavade koostamisel kaasatakse tööandjaid, koolitajaid, õppijaid. Õppekavad lähtuvad sihtgrupi vajadustest ning on väljundipõhised. Täiendkoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täiendkoolituse standardist esitatud nõuetele. Õppekavad kinnitab Stalker Autokool OÜ direktor.

Kooli mugav asukoht aitab Teil säästa aega. Teooriatunnid toimuvad Kesklinnas. Sõidutunnid toimuvad Narva mnt 130 aadressil asuval õppeplatsil, linnas ja selle lähiümbruses. On võimalus õppida juhtimist nii manuaal- kui ka automaatkäigukastiga sõiduautoga. Kooli poolt olemas kogu turvavarustus mootorratta sõidu õppijale.

Meie partnerid pakuvad lisasoodustusi ja eeliseid meie õpilastele.
Stalker Autokool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tere tulemast autokooli Stalker!

Algavad kursused: AM

Teiste kategooriate kursused
Kuupäev ja kellaaeg Keel Teooria Hind
------ --:-- Vene E-õpe -- €
Kuupäev ja kellaaeg
Keel
Teooria
Hind
------ --:--
Vene
E-õpe
-- €

Kursuste maksumus: AM

Kohustuslikud kursused Hind
Põhikursus -- €
Riskivältimise koolitus -- €
Pimeda ajal sõiduki juhtimine -- €
Esmaabikoolitus -- €
Sõidueksam -- €
Õppematerjalid hinna sees
Kokku:
-- €
Lisasõidutund + -- €
*Hinnad on kogutud autokoolide kodulehtedelt ning võivad vähesel määral muutuda.
Stalker Autokool Sõiduõpetaja

Eksamite sooritamise statistika
(sulgudes on toodud eksamite arv)

Sõidueksam
54%
Keskmiselt Harjumaa
-- % (-- )
Stalker Autokool
Teooriaeksam
78%
Keskmiselt Eestis
-- % (-- )
Stalker Autokool
Andmed perioodi 01.01.2020 - 31.12.2020 kohta
Nikita Kurašo
5.0
17.08.2023
Очень хорошие преподаватели, быстрый ответ по телефону и консультация по всем вопросам, замечательный подход к ученикам и индивидуальный подход, Понимающие люди и очень четкое обучение, хорошие автомобили!
Viktor Ivanov
5.0
05.08.2023
Проходил обучение на С и СЕ категории.Всем советую!!! За пол года сдал на две категории. Организация обучения на высшем уровне.
Alfred
5.0
25.07.2023
Soovitan kõigile! Väga hea autokool!